Дубівський ДНЗ №2 Тячівського району "СМЕРІЧКА"
 
Відомо навіть малюку, Як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок.
[googleae927be3b6618d1e.html] ДИТЯЧИЙ САДОК "СМЕРІЧКА"

Навчальний процес

 

У нашому дошкільному навчальному закладі навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня у дитячому закладі проводиться оздоровлення дітей.
Робота дошкільного закладу організована у відповідності до Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту, річного планування.
Діяльність педагогів установи спрямована на реалізацію законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, змісту Базового Компоненту, державної Базової програми розвитку дитини "Я у Світі".
Враховуючи позиції держави щодо модернізації дошкільної освіти, які чітко визначені в Базовому компоненті дошкільної освіти, колектив ДНЗ  визначив власні кроки концептуального переосмислення організації та змісту освітнього процесу в установі.
В Концепції розвитку закладу розвинуто ідею особистісно- орієнтованої моделі взаємодії педагога та дітей як можливої платформи для становлення особистості дитини, окреслено відмінності у рівнях теоретичного осмислення цілей, змісту освітніх реформерних процесів та практичної побудови освіти в дошкільному закладі.
Пріоритетними формами та методами навчання та виховання є використання інтерактивних та інтегративних технологій, диференційованих форм організації освітнього процесу, визнання індивідуальності, самобутності кожного вихованця як особистості.
Організація життєдіяльності дітей насичена цікавим змістом їхнього буття разом з дорослим у спеціально створеному розвивальному просторі. Оформлення груп, кабінетів, залів є педагогічно-доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.
Кожне групове приміщеня має свій оригінальний стиль. В вікових групах облаштовані розвивальні предметно-ігрові осередки за лініями розвитку дошкільника: пізнавальний, художньо-естетичний, фізичний, соціально- моральний, мовленнєвий. Тематика осередків оформлена й наповнена матеріалами, посібниками та іграшками із врахуванням освітніх вимог та вікових особливостей вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування ігрового та розвивального простору кожної групи дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами так і індивідуально.
Розвиток творчої особистості дитини, її здібностей, реалізація її внутрішнього потенціалу здійснюється через досліди, пошук, гру, казку, музику, театр, танок, пісню, вірш – тобто через власну творчу діяльність. Педагогами забезпечується повноцінне проживання дитиною кожного дня, коли задовольняються фізіологічні, пізнавальні, духовні, естетичні, комунікативні та інші потреби, запити, інтереси з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів малюка.
Особливо цікаві для дітей форми партнерської діяльності, які переважають в гуртковій роботі. Діти в числених гуртках опановують технології пісочної анімації, мукасольки, квіллінгу, театральної діяльності, вокального співу.
Згідно з вимогами Базової програми «Я у Світі» організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з третього року життя.
Кількість і тривалість занять поступово, дорослішанням дітей зростають:для дітей 3-го року життя – 1-2 заняття на день тривалістю 10-15 хв; для дітей 4-го і 5-го років життя – 1-2 заняття на день відповідно тривалістю 15-20 і 20-25 хв;у старшому дошкільному віці – 2-3 заняття на день впродовж 1-1.5 години щодня, тривалість 25-30 хв.


Педагог заздалегідь продумує мету, час, місце, умови, хід проведення роботи, потрібний для цього матеріал, обладнання, її зв'язок з іншими формами організації життєдіяльності, а також передбачає можливі дії дітей, форми впливу на них та очікувані результати.
Найсприятливіший час для залучення дітей до організованих занять – це період у ранкові години від 9.00 до 11.00.
Щоб унормувати організовану навчально- пізнавальну діяльність, надати їй планового характеру ми розробили орієнтованіий розпорядок проведення занять на тиждень.
З метою досягнення дитиною – випускником ДНЗ ступеня компетен тності, необхідного для нормального спілкування та функціювання в соціумі, забезпечення її гармонійного розвитку, в освітній процес включено психолого-педагогічний супровід та діагностику компетентності вихованці, яка проводиться у вересні та травні місяці.
Щасливе дитинство – це тут і зараз, в нашому закладі, це – наша мета, наше досягнення, наша перспектива. А педагогічна філософія закладу ось уже декілька років - «Пошук, творчість, інновації!»